В дому роботи, в країні неволі

Дата:
1906
Жанр:
Драма
Кількість сторінок:
6
Опис публікації

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1975 р., т. 3, с. 263 – 268.

Вперше надруковано в журн. «Нова громада», К., 1906, кн. 12, с. 1 – 6.

В архіві зберігається чорновий автограф твору (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ф. 2, № 780); у відділі рукописів ЦНБ АН УРСР зберігається чистовий автограф (І – 7441). Обидва автографи не мають істотних відмін від друкованого тексту.

Дата в автографі – «Київ, 18.10.1906».

Подається за першодруком.