Давня казка

Дата:
1893
Жанр:
Поезія
Кількість сторінок:
20
Опис публікації

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1975 р., т. 2, с. 54 – 77.

Вперше надруковано у журн. «Житє і слово», Львів, 1896, кн. 6, стор. 442 – 453.

Чистовий автограф поеми (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ф. 2, № 738) з датою: «Київ, 12.11.93», поправками і зауваженнями на полях Олени Пчілки, які Леся Українка врахувала при підготовці поеми до друку, викресливши всі ті місця, що могли б нагадувати про її власну недугу (щоб їх побачити, клацніть кнопку «Автограф»).

В автографі є ще й інші незначні відмінності. Вперше за автографом поема надрукована у виданні: Леся Українка. Твори в п’яти томах. Т. І. К., Держлітвидав, 1951, с. 363 – 386.

У другому прижиттєвому виданні (збірка «Думи і мрії», 1899) текст поеми остаточно відредаговано і виправлено. У цьому виданні пропущено строфу 62 в розділі 4 (щоб її побачити, клацніть кнопку «Першодрук»).

Зберігся ще уривок чорнового автографа «Давньої казки» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ф. 2, № 739), що містить 18 строф останнього розділу поеми. Текст тут скорочено. Наводимо закреслені первісні варіанти двох строф (щоб їх побачити, клацніть кнопку «Автограф 2»).

Подається і датується за збіркою «Думи і мрії», Львів, 1899, с. 3 – 29.